การรับสมัครรอบที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561


การรับสมัครรอบที่ 2

กุมภาพันธ์ 2562 ถึง เมษายน 2562


การรับสมัครรอบที่ 5

พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป