การรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
วันที่ 19 เมษายน 2562