การรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 20 เมษายน 2562
วันที่ 19 เมษายน 2562