การรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความถนัดเพิ่มเติม
และทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา