การรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รอบที่ 1 และ รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) โดยการยื่นความจำนง
ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการการรับสมัครรอบที่ 1 แผนการรับสมัครนักศึกษา ปี 2562