การรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2